Binlerce yıllık geçmişte birbirini etkileyen ve tetikleyen, farklı geçirgen katmanların üst üste binmesiyle oluşan İzmit, bu dokuyu var eden katmanların birbirleriyle karmaşık ilişkileri üzerinden analiz ediliyor.

Proje’de yapılı çevrenin, tarihsel süreklilik içinde, kente başka bir üst sistem yapılması hedefleniyor ve mevcut dokunun olanakları belirgin kılınarak, yeni bir kimlik yaratacak “kamusal-kentsel dış mekanlar sistemi” tasarlanıyor.

Kıyıya paralel ilişkilerin süreklilik kazandığı bu kentte, kıyıya dikine bir müdahale ile mevcut ilişkileri yeniden sorgulatacak bir omurga oluşturularak, su kültürünün yeniden kazandırılması amaçlanıyor.

Oluşturulan bu yeni omurga ile kentin kuzeyine, üst kotlarına ve tarihi yapılarına erişim sağlanmış. Tüm bu kurgular dahilinde, alanın dönüşümünü, koruma ile sağlayacak bir süreç hedefleniyor.

Bu kültürel ve işlevsel bağlantı, üretilen aks sistemi içinde, mevcut dokuların boşluklarına sızarak yeni kentsel ara yüzler oluşturuyor ve kentsel sit alanının mevcut zemin ilişkileri yeni bir boyut kazanıyor.

İbrahim Türkeri Kimdir?
1985 yılında Ankara’da doğdu. Ortaöğrenimini Çankaya 50.Yıl Lisesi’nde tamamladı. 2003 yılında Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde lisans eğitimine başlayan Türkeri, 2006 MIMED Öğrenci Projeleri Yarışması’nda 1. Sınıf kategorisinde Teşvik Ödülü, 2007 Can Alüminyum Öğrenci Proje Yarışmasında 1. Mansiyon Ödülünü kazandı.Büro stajını Ays. Aron Yapı San.’ de, şantiye stajını Osmaniye Ili Yüzey Araştırmaları kapsamında tamamladı. 2007 Yılında 2 ay süre ile Erdal Sorgucu’nun Mimarlık Ofisinde çalıştı. 2008 MIMED Öğrenci Projeleri Yarışması’nda 4. Sınıf Kategorisi’nde Başarı Ödülü’ne layık görülen Türkeri, aynı yıl Mimarlık Bölümünden üçüncülük derecesi ile mezun oldu. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesinde yüksek lisans eğitimi devam eden Türkeri, aynı zamanda Istanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölümü yüksek lisans programında atölye derslerine katılıyor.