Kreatif Mimarlık kurucu ortağı Aydan Volkan ile gerçekleştirdiğimiz söyleşide ofisin kuruluş hikayesinden 20 yıllık serüvenine, tasarım yaklaşımından detay çözümlerine kadar pek çok konuda konuştuk. 

 

Siz ofisi kurduğunuzda 26 yaşındaydınız. Bu o zamanki mimarlık ortamında erken bir girişim sayılmıyor muydu? Ofis kurma fikri nasıl ortaya çıktı?

 

Bu sene Kreatif Mimarlık’ın yirminci yılı. Bu geçen yıllar içinde mimarlık ortamının aktörleri ve mimarlık yapma biçimleri ne kadar değişti?

 

Kreatif Mimarlık’ın kendi öyküsü içinde bir takım kırılma noktaları tariflemeye çalışsak, bunlar ne olurdu?

 

Projelerin tüm süreçlerini yürütmeyi; kaba yapıdan en ince detaya kadar çözmeyi tercih ettiğinizi biliyorum. Bu bağlamda bütün süreç içinde detayın önemini nasıl görüyorsunuz?

 

Uzun proje süreçleri boyunca ofis nasıl yapılanıyor?