Kente sonradan eklemlenen ve varlığı bir türlü anlam kazanamadığı için artık parça olarak kalan Yenikapı dolgu alanına, ızgara sistemle kurgulanan bir balıkçı köyü öneriliyor.

Proje ilk olarak, Yenikapı dolgu alanının kent yaşamına katılmasını sağlamak için kurgulanan bir master plan çalışmasıyla başlıyor. Master plan çalışmasında öne çıkan kavramlarsa, mekanda yapılan kazılardan ve bölgenin büyük ölçekli ulaşım bağlantılarının kesişim noktası olmasından yola çıkılarak “transferlik” ve “katmanlaşma” olarak seçilmiş. Bölgeleme mantığıyla hareket edilerek noktasal kullanımlar göstermekten kaçınılmış. Tüm alana yayılan ızgara bir altlık oluşturularak bölgede gerçekleşeceği saptanan tüm kullanımlar mozaik gibi birbirine geçen ve heyecanlı karşılaşmalar oluşturan x-x’ kesişim noktalarına ulaşılmış.

02.AKSONOMETRİK GÖRÜNÜM

Balıkçı köyüyse, master plandaki konut – teknik hacim – sosyal mekan mozaiğinde yer alan ve İstanbul’un tarihsel süreci içinde kaybolmaya yüz tutmuş bir katmanı su yüzüne çıkartmayı hedefleyen bir kesişim noktası olarak işliyor. Formlar, ihtiyaç programına ve balıkçı yaşantısının sahip olduğu kültürel alışkanlıklarına uygun olarak tasarlanmış ve kamusal ve özel alanlar arasındaki derecelendirmeye göre konumlandırılmış. Izgara altlık yeri geldiğinde modüler balıkçı konutlarına ve toplanma alanlarına, yeri geldiğinde tekne çekek yerlerindeki rampalara ya da tekne onarım alanlarına zemin oluştururken aynı zamanda balık restoranlarını, müzesini ve rekreasyon alanlarını da içeriyor. Kıyıda olmanın verdiği avantajla, suyla ilişkili kültürü yaşatmak için belli noktalarda, su alan içine alınarak insanın suyla kurduğu etkileşim kuvvetlendirilmek istenmiş.

04.DİKEY KESİT

Proje: Derya Bayar – İstanbul Teknik Üniversitesi

Master Plan: Yenikapı’da Gridal Rejenerasyon | Derya Bayar-Erol Kalmaz-Gizem Gümüşkaya