Yaşamı olumsuz yönde etkileyen kentsel gürültü ve kontrolsüz enerji tüketimine karşı yenilikçi ve sürdürülebilir yollardan biri olarak tasarlanan Ses Dönüştürücü Gökdelen, gürültünün sunduğu olanaklara odaklanıyor.

Proje kapsamında ses, kentsel çevre ve günlük yaşamın bir parçası olarak kentlerdeki en yaygın kirlilik biçimlerinden biri olmasına karşın henüz tam olarak keşfedilmemiş önemli bir enerji kaynağı olarak ele alınıyor. Gürültünün değerlendirilmesine yönelik alternatif ve sürdürülebilir bir yaklaşım sunuyor.

gg

“Ses Dönüştürücü” dünyanın en üst düzey gürültü kirliliğine sahip olan Bombay kentinde yer alıyor. Tasarlanan kütle, ses dalgalarını yakalayıp onları kullanılabilir enerjiye dönüştürerek kentin gürültü kirliliğini, kentli için avantaja dönüştürüyor. Kişilerin sessiz bir yaşam sürmesini sağlamak amacıyla tüm programların zemin kotundan üst kotlara taşınmasının neden olduğu kent içindeki yükselme ve gökdelenin meşrulaşması da tasarımda veri olarak kullanılmış; gökdelenin strüktürel sistemini geliştirmeye kaynak olmuş. Sesten daha fazla yararlanabilmek için, zeminden başlayıp bütün kütleyi saran özel bir kılcal sistem geliştirilmiş. Zeminde en yoğun halini alan bu kılcal sistem üst kotlara doğru çıktıkça birbirinden uzaklaşarak yaşam alanlarını ve kamusal alanları oluşturuyor. Yaşam alanları ses seviyesinin en düşük olduğu üst kotlara yerleştirilirken kamusal alanlar da yüksek ses seviyelerinden uzak alanlar olarak tasarlanmış.

Kılcal sistem, ses dalgalarını elektrik enerjisine dönüştüren özel bir mekanizmayı barındırıyor. Üç katmandan oluşan mekanizmada ilk katman, ses dalgalarını yakalayan ve bir sonraki katmana ileten ses toplama panel sisteminden meydana gelirken ikinci katman, ilk katmandan aldığı ses dalgalarını kütle için kullanılabilir elektrik enerjisine dönüştürüyor. Son katmansa, üretilen enerjiyi kılcallardan alıp kütleye dağıtan kablo sisteminden oluşuyor.

GGG

Proje: Feyza Nur Sarıyıldız, Begüm Aksu

*TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde Tolga Hazan tarafından yürütülen Stüdyo 3 proje dersi kapsamında hazırlanan proje CTBUH Uluslararası Öğrenci Yarışması’nda katılımcı olarak yer almıştır.