Farklı mekansal programları bünyesinde barındıran gökdelenler, ciddi boyutlarda endüstriyel ve evsel atık açığa çıkarırken “Modular Re-Cycling” kendini bu atık malzemelerden üretiyor ve bu üretimi kendi kendine sürdürüyor.

Büyük kentlerin sorunlarının başında gelen nüfus artışı, Tokyo’da da kendine önemli bir yer buluyor ve atık sorununu da beraberinde getiriyor. Özellikle Shinjuku’nun gökdelenler bölgesinde bulunan ofis, otel, alışveriş merkezi, elektronik eşya mağazaları gibi pek çok yapı sürekli atık üretiyor. Bunun yanı sıra, birçok programı barındıran ve nüfus artışının hızla yaşandığı bölgede konut ihtiyacı da yaşanıyor.

01_analizler

Proje kapsamında bu iki önemli sorunu ortak bir alanda çözebilecek bir öneri sunulmuş. Kendi kendini atık malzemelerden üreten modüler bir sistem tasarlanmış, konut ve geri dönüşüm birimleri tek bir sistem içinde çözülmüş. Bu sayede üstteki konut birimde üretilen plastik, kağıt, cam ve metal atıklar, hemen altta bulunan geri dönüşüm merkezine iletiliyor ve burada yapı malzemelerine dönüştürülüyor. Bu sayede atığın dönüşümü tek bir modül içinde tamamlanıyor ve kendi kendini inşa eden bir sisteme dahil oluyor.

02_vaziyet planı

Burada önerilen modül, geri dönüşüm kavramının devamlılığına ve sürekli üretimi çağrıştırmasına yönelik bir çıkarım. Tamamlanması uzun bir sürece yayılan sistemde, yapının en alt modülleri dışarıdan gelen geri dönüştürülmüş malzemelerle oluşturuluyor. Sonrasında, bu modüllerdeki konutlardan toplanan atıklarla inşa süreci başlamış oluyor. Modüllerin dış strüktürü de yapının çevresinden gelen, geri dönüştürülmüş çeliklerle kuruluyor. Yapıda kullanıcıların dolaşımı bir ana çekirdek etrafında kurgulanırken, atıkların ve üretilen yapı malzemelerinin taşınması her bir modülün içindeki dikey sirkülasyon şaftlarından sağlanıyor. Yapının büyüme hızı elde edilen atıklarla ve insan yoğunluğuyla doğru orantılı olarak tasarlanmış.

11_render

Proje: Melike Boz, Özge Başarır

*TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde Tolga Hazan tarafından yürütülen Stüdyo 3 proje dersi kapsamında hazırlanan proje CTBUH Uluslararası Öğrenci Yarışması’nda katılımcı olarak yer almıştır.