ANEMED tarafından düzenlenen Kutsal Mekanlar ve Kentsel Ağlar sempozyumu XI. yüzyıldan itibaren Anadolu’da var olan çeşitli kutsal mekanları ve bunların kentsel doku ile kurdukları mekansal ve sosyokültürel dinamikleri ele alıyor.

Manastırlar, zaviye ve tekkeler, mezar yapıları ya da kutsal peyzaj gibi mekanlar, kentsel çekim merkezi nitelikleriyle farklı bir anlam taşırlar. Bu mekanların kullanıcılarının ve kutsallık atfedilen çeşitli objelerin dolaşımı ile ortaya çıkan kentsel ağlar da ayrı bir önem taşır.

11. ANAMED Yıllık Sempozyumu, arkeologlar, tarihçiler, sanat, mimarlık ve peyzaj tarihçilerini bir araya getirerek disiplinler arası sınırları kaldırmayı ve konuyu daha geniş ve farklı perspektiflerden incelemeyi hedefliyor. Aynı zamanda kutsal mekanlar ve bunların şehirle olan ilişkilerini anlamayı da amaçlıyor.