İstanbul’da yapılı çevrenin tarihini araştıran Orhan Esen, Studio-X’te gerçekleştireceği iki aşamalı panelde modernleşen şehir merkezini, imarına yüklenen sembolik anlam üzerinden okumayı deniyor.

Taksim üzerinden ilerleyecek konuşmalarda kentleşme Osmanlıdan bugüne değişen konseptler bağlamında sorgulanıyor. 3 Mart’ta gerçekleşecek birinci bölümde, meselenin genel çerçevesi çizilecek ve Üsküp2017, Berlin Humboldt Forum / İstanbul Yeni Taksim örneklerinin yanı sıra Tophane – Dolmabahçe – Ortaköy aksı üzerinden Osmanlı modernizmi ve devlet aksının imarı ve Maçka Vadisi -Taksim üzerinden ise Cumhuriyet Modernizmi ve şehir forumu okunacak.

10 Mart’ta ise ikinci bölüm gerçekleştirilecek ve bu kez, “Post- ya da Öz-Cumhuriyetin Rövanşı: Anayasayı Mekanla Yazmak”, “Anahtar’ın Tarihi: İstanbul Operası – Kültürsarayı – AKM”, “Sonsöz yerine: Mekan-kırım ve “Dış”mimari’ye dair” başlıklarıyla tartışma devam edecek.