Yunanistan’ın Lamya kentinde Vtria Architects’in gerçekleştirdiği Belediye Su İşleri İdari Binasında mimarlık arketipleri yorumlanmış, doluluk ve boşluklar kamusallığı vurgulamak için öne çıkarılmış.

Sürdürülebilirlik ilkeleri etrafında gerçekleştirilen tasarım, , tüm kullanıcılara açık, erişilebilir ve dışa dönük ikonik bir bina yaratma fikri etrafında kurgulanmış. Antik yapılardaki stoa, propylon ve avlu arketipleri, binanın mimari sentezini oluşturuyor. Hacim, geniş brüt beton yüzeyler ve geçirgen boşluklardan oluşan bir ritimle kamusallığın da altını çiziyor. Şehir merkezi ve yapı arasındaki bağ bu boşluklarla vurgulanmış; şehir merkezine uzanan doğu – batı eksenli ana aks yapı hacmine de nüfus edip güneye yönelimin de arka planını oluşturuyor.

sasa

Alandaki kot farkı, kuzey yönünde iki kat; güney yönünde ise üç kat yüksekliğinde kanatlar oluşturuyor. Batı cephesi ise kentle doğrudan görsel bağlantı kuruyor, bu nedenle de binanın ana girişi bu cephede konumlanıyor. Bunun yanı sıra yapının sahip olduğu farklı girişler ve zengin dolaşım ağı, kullanıcıları mekanı farklı doğrultularda deneyimlemeye itiyor. Yatay, dikey ve çapraz akslar hacmi kesiyor, böylece çeşitli biçim ve boyutlarda yüzeyler meydana geliyor. Yapı kabuğunun geçirgenliği de artıyor. Avlu, oturma alanları, düşey su yüzeyleri ve bitki örtüleri ile sosyal etkinlikler için alan oluşturuyor.

b4

Sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tüm arsayı kaplayan yatay bir jeotermal sistem kurulmuş böylece zeminde kararlı bir sıcaklık değeri elde edilmiş. Bu da ısıtma ve soğutma sistemleri için gerekli olan enerji ihtiyacını en aza indirmiş. Cam yüzeylere ve binanın çatısına güneş panelleri uygulanmış, “sıfır etki”li bir bina tasarımı ortaya konmuş.

w2

Fotoğraflar: © Dimitris Triantafyllou