Plan şemasında merkezi konuma yerleşen oval biçimini, çevreyle etkileşimi artıracak boşluklar olarak beton yüzeylerde de devam ettiren tasarımıyla Woxsen İşletme Okulu, Designhaaus Solutions tarafından gerçekleştirilmiş.

Hindistan’da Haydarabad-Mumbai karayolu üzerinde bulunan Woxsen İşletme Okulu, yaklaşık 200 dönümlük alana yayılıyor. Okul, 2020 yılına dek dünyadaki sayılı işletme okulları arasına girmeyi hedefleyerek eğitim standartlarının ötesine geçmeyi ve daha girişimci, sürdürülebilirlik kavramlarını canlandıran bir yöntem izlemeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda kurumsal kimlik oluşturma ve yeni öğrenme anlayışlarını mekansal olarak yansıtma fikriyle tasarlanan yeni bina, yerleştiği alanda engelsiz bir çevre kuruyor.

07

Karbon ayak izini asgari düzeye indirme ve çevreyle etkileşimi güçlendirme fikriyle yola çıkılan projede öğrenme deneyimini zenginleştirmek adına açık ve kapalı alanlar arasında güçlü bir birliktelik kurulmuş. Peyzajla bütünleşen güçlü geometrilerle minimalist bir dil kurulmuş. Brüt beton yüzeyler üzerindeki oval boşluklar, peyzaja geniş çerçeveler açıyor.

Kampüs boyunca modüler bir tasarım izlenmiş. Servis alanları da dahil olmak üzere tüm birimlerde bu modülerlik ödün verilmeden takip edilmiş. Topoğrafyanın yapısına da uyulmuş, böylece yapım maliyetleri en aza indirilmiş. Modüller arasına sızan yeşil alanlar, sosyalleşme imkanı sağlayan konfor alanları olarak işliyor ayrıca kapalı alanların gün ışığı ve havalandırma ihtiyacı da buradan sağlanıyor.

10 (1)

Programın ve kütlenin büyük bölümü yönetim birimini meydana getiriyor. Burası tüm faaliyetlerin odak noktası olarak işliyor; üç kat yüksekliğindeki iç avlusuyla dikkat çekiyor. İç mekanda kullanılan parlak mobilyalar fakülteye canlılık katıyor.

Program, fakülte odaları, derslikler ve tiyatro salonuyla birlikte doğuya doğru uzanıyor. Tiyatro salonu tüm bu modüler birimler arasından özgün tasarımıyla sıyrılıyor. Oval plan şeması ve buna göre düzenlenmiş oturma düzeni yekpare kütlesiyle birleştirici ana mekan olarak yükseliyor.

20 (1)

Fotoğraflar: © Ricken Desai