Archi-Union Architects tasarımı Yeşim Müzesi, Çin’in geleneksel taş oyma sanatını mekana üç boyutlu olarak taşıyor. Küre geometrisi, çoklu bir araya gelişlerle mekanı zenginleştiriyor.

Çin’de asırlardır mücevher ve süs eşyası yapımında kullanılan yeşim taşının kültürel değerine ithaf edilen yapı, ilhamını taştan ve oyma sanatının çağdaş yorumundan alıyor. Esas olarak geleneksel yeşim işinin sergilenmesi için ayrılan mekanın boyutları da küçük parçalar sergilemek için özel bir potansiyele sahip. İç mekanda sunulmak istenen deneyim, doğa olaylarına dayanıyor; müzede su dalgaları, gölgelerin baskın olduğu peyzaj resimleri ve bir çağlayanın yarattığı karmaşa mekansal olarak canlandırılıyor.

vhbhj

Mekanı biçimlendirirken küre, mimarin dili kuran temel geometrilerden biri olarak yeniden yorumlanmış. Form strüktürü gizlerken hacmi ve hacme ulaştıran ilhamı ön plana çıkarıyor, kültürel olarak aşkın bir metaforik anlamı yansıtıyor. Yapının orijinal kurgusunu koruma bağlamında sergi dolaşımına dayalı yeni bir düzen kurgulanmış. Tüm izleme alanları kürelere bölünmüş ve yeniden şekillendirilmiş. Dijital araçlarla üretilen farklı boyut ve oranlara sahip küreler çeşitli kesişim ve birleşimlerle mekanı zenginleştiriyor. Yeşim oyma sanatı da kendine bu küresel formlarda yer buluyor; mekan ziyaretçilerini sanki geniş bir oymanın içinde dolaştırıyor.

interior02

Özel olarak tasarlanmış aydınlatma ile ışık, gölge, biçim arasındaki ilişki muğlaklaşıp her birinin birbiri içine geçtiği güçlü bir etki yaratılıyor.

Fotoğraflar: © Chen Hao