Delution Architect tasarımı Equalizer projesi, ritmle birlikte şekillenen fonksiyonlarını binanın formuna da taşıyor.

Ritmin metaforik bir karşılığı olarak benimsenen Equalizer projesi, müzik ve bale stüdyoları ile bir üretim evini barındırıyor. Her üç fonksiyonun da kilit kavramı olarak ritim, tasarımda formun temel belirleyicisi olarak ele alınmış. Orkestra şefinin hareketleri kütle konseptini ortaya çıkarmış. Böylece kütle iki ana parçaya bölünmüş, birinci kütle daha yüksekken ikinci kütle çok daha alçak olacak şekilde birbirinden ayrılmış. Kütleler arasındaki boşluk T biçiminde bir dolaşım alanı tanımlıyor ve bu, çaprazlama bir doğal havalandırma ve aydınlatma aksı da oluşmasını sağlıyor.

hffdfd

İşlevin doğal bir sonucu olarak geçirimsiz yüzeylere duyulan ihtiyaç, ana iki kütlenin camsız olmasına neden olmuş. Cephedeki tuğla dokusu da kendi içinde ritim kurarak konsepti görsel olarak sürdürüyor. Açık alanlarda kullanılan yeşil doku iç mekandaki stük yüzeylerle birlikte zıtlık kuruyor, mekanda dengeli bir görsellik kuruyor.

gdgdss

Her kat, kullanıcılar ve ziyaretçiler için açık kamusal alanlar sunuyor. Bu alanlarda işlevler arası etkileşimler de bu alanlarda gerçekleştiriliyor.

519-The_Equalizer_(DELUTION)_-25.03.2017-emaiL

Fotoğraflar: © Fernando Gomulya