BCWH Architects tasarımı Varina Kütüphanesi, bir eğitim mekanı olmanın yanı sıra bireylerin bilişsel ve sosyal dönüşümleri ve toplumsal ilerleme için odak noktası olarak düşünülmüş. Amerika’nın Virginia eyaletinde konumlanan yapıda yenilikçi fikirler, kütüphanenin toplumsal bir hizmet modeli kuracağı biçimde ön planda tutulup uygulanmış.

İlk olarak, kütüphanenin yerel kültürü ve karakteri yansıtıp güçlendirmesi fikri üzerinde durulmuş. Toplumsal değerlere tutunan bu yaklaşım, fiziksel olarak da canlandırılmış ve yapı, peyzajdan çıkıp adım adım yükselen bir dizi pavyon şeklinde tasarlanmış. Pavyonlar ve aralarındaki boşluklarla yapı, bölgenin bahçeli sivil mimarlık örnekleriyle uyum içinde yerleştirilmiş. Malzeme tercihi de hem yapısal hem de görsel olarak bu konsepti destekliyor.

90141

İkinci olaraksa tasarımda, mekanın kullanıcıları için etkin ve verimli bir çalışma ortamı kurgulamak ve mekanda bulunanlar arasındaki etkileşimi artırmak hedeflenmiş. Kullanıcıların farklı ihtiyaçları göz önünde tutularak hem dijital hem de analog olarak yaratıcılığı tetikleyecek grup çalışma alanlarının yanı sıra odaklanmayı gerektirecek çalışma ortamları da kurulmuş. Bazı bölümler manzaraya açılarak yeşil dokuyla görsel olarak bütünleşmiş dingin odak noktaları oluşmasını sağlıyor. Toplumsallık vurgusu yapan tasarımda, bölge halkının toplantılarını düzenleyebilecekleri geniş bir salon da bulunuyor.

grdg

Günümüz hızlı yaşantısı, kütüphanenin organizasyonuna da yansıtılmış. “Kap ve git” konseptinin benimsendiği tasarımda kaynaklara kolay erişimi sağlayacak bir yerleşim ve bunu destekleyen geniş koridorlar oluşturulmuş.

1890

Yalın dili devam ettirmek üzere, yapının girişi vurgulanmamış, kasıtlı olarak pavyonların arasına yerleştirilerek silikleştirilmiş. Pavyonların ardında da “sundurma” gibi işleyen ve bahçelere açılan bölümler oluşturulmuş.

Fotoğraflar: © Chris Cunningham