Scenic Architecture Office tasarımı Dongyuan Qianxun Toplum Merkezi, kapalı bir toplumsal yapının açılabilmesi için çevresiyle uyum kuran bir merkez olma görevini üstleniyor.

Çin’in Suzhou şehrinde konut alanlarıyla çevrili bir bölgede konumlanan toplum merkezi, civardaki kasabalara giden yolların kesişimde yer alıyor. Bölge, Çin’de sosyal ve ekonomik sınıfların oluşmasıyla da son derece yakından ilişkili olan konut politikalarının ortaya çıkardığı kapalı toplulukların özelliklerini taşıyor. Açık bir toplum kurmak, kapalı sistemlerin kabuğunu kırmak için mimarinin tanıdığı olanakları sorgulayan proje hem yerleşim kararlarını hem de tasarım dilini bu arayışın etrafında kurguluyor.

7T2A0023副本

Arazinin kıyısında Yangtze Nehri’nin ortaya çıkardığı verimli doğal alanlar ve yerleşim bölgesinin yoğunluğu, projenin insan ve doğa arasında bir köprü gibi işlemesi için ilham kaynağı olarak ele alınmış. Sosyal etkinlikler, sergiler, spor faaliyetleri ve çeşitli ebeveyn-çocuk etkinlikleri ile toplumun bir aradalığını güçlendirecek olan mekan, mimari programın çevreyle uyumlu bir bütünlük kurması fikriyle şekillenmiş. Bir yandan doğaya saygılı bir yandan da açık ve dinamik bir mimari dil oluşturulmaya çalışılmış.

7T2A0058副本

Strüktürel sistem ile mekansal organizasyon arasındaki ilişkiye odaklanan mimarlar, yapıyı yığma taşıyıcı duvarlar ile örmüşler. Böylece hem yapıdaki yüklerin dağıtılması hem de mekanın bölüntülenmesi dengeli bir biçimde sağlanmış. Taşıyıcı duvarlar üzerinde açılan boşluklar da mekanlar arasında iletişim kanalları açarak mekanı zenginleştirmiş.

7T2A9915副本

Avlulu bir plan şemasına sahip olan yapıda işlevler de merkezi avlu etrafında örgütleniyor. Uzun dikdörtgen şeritlerin bir araya gelişi şeklinde okunan mekanın alt katında boşluklar ve mekanlar arası geçişler baskın bir kimlik kurarken üst katta çok daha kapalı bir ifade oluşturulmuş. Böylece aşağıdan yukarıya doğru uzanan bir işlevsel dağılım ve toplanma yönelimi tesis edilmiş.

DSC05674

Fotoğraflar: © Dongyuan Design, Su Shengliang